Odstoupení od smlouvy

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Vyplňte tento formulář a pošlete nebo zaneste jej zpět společně se zbožím, které chcete vrátit pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Pokud chcete zboží reklamovat (z důvodu vady výrobku), postupujte prosím v souladu s tímto Reklamačním řádem.

Zákazník/odesílatel: 

Vaše jméno a příjmení:

Váš telefon:

Vaše adresa:

Váš e-mail:

 

Prodávající/adresát:

Svět Diet (fitPROfit s.r.o.)

IČ: 29194466

Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno

 

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy

Dobrý den,

     dne................... jsem s vámi uzavřel/a kupní smlouvu prostřednictvím internetu přes webové rozhraní www.svetdiet.cz na zboží z objednávky číslo ......................

Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od této kupní smlouvy, která se týká zboží uvedeného v přiloženém daňovém dokladu. Vracené zboží i daňový doklad posílám zpět s tímto dopisem a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ...................... na můj bankovní účet číslo: ........................................................... nejpozději do 14 ti dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

Důvody odstoupení od smlouvy (nepovinná položka):

O Zboží neodpovídá popisu v e-shopu

O Obdržel/a jsem jiné zboží  

O Zboží bylo poškozené        

             

Datum:

Váš vlastnoruční podpis:

 

Zboží prosím zašlete společně s tímto formulářem a kopií dokladu o koupi na adresu sídla firmy:

fitPROfit s.r.o., Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno (prosíme, neposílejte zboží na dobírku. Balíky zaslané na dobírku nepřebíráme)

nebo zaneste na prodejnu Svět Diet, Hrnčířská 6, 602 00 Brno, telefonní číslo: 733 133 171.

NajduZboží.cz