Reklamační protokol

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

 

Zákazník/odesílatel: 

Vaše jméno a příjmení:

Váš telefon:

Vaše adresa:

Váš e-mail:

Číslo objednávky nebo číslo dokladu (faktury):

Datum nákupu: 

 

Prodávající/adresát:

Svět Diet (fitPROfit s.r.o.)

IČ: 29194466

Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno

 

Tímto reklamuji následující zboží, které jsem zakoupil(a) na webovém rozhraní www.svetdiet.cz:

Počet kusů            Název reklamovaného produktu            Popis reklamované vady

..................            ..................................................            ............................................................

..................            ..................................................            ............................................................

..................            ..................................................            ............................................................

..................            ..................................................            ............................................................

..................            ..................................................            ............................................................

..................            ..................................................            ............................................................

..................            ..................................................            ............................................................

..................            ..................................................            ............................................................

..................            ..................................................            ............................................................ 

Preferovaný způsob vyřešení reklamace (zaškrtněte Vaši volbu)

O Výměna                        O Oprava                   O Sleva

 

Datum:

Váš podpis:

Reklamované zboží prosím zabalte do vhodného obalu, aby nedošlo k jeho poškození či zničení při přepravě a doručte jej na výše uvedenou adresu s tímto vyplněným freklamačním listem. Reklamované zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej převzít.

Zboží zašlete na adresu sídla firmy: fitPROfit s.r.o., Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno

Nebo zaneste na naši prodejnu:

Svět Diet, Hrnčířská 6, 602 00  Brno, tel. č.: 733 133 171

NajduZboží.cz